Tag Archives: Informacije

Dodatne informacije o izdelkih iz programa PREHOD, ki so zbrane v katalogih, brošurah in e-knjigah Prehoda in samih proizvajalcev izdelkov. V tem sklopu lahko n ajdete tudi navodila za uporabo in za vzdrževanje izdelkov, podatke o garanciji in še več.
Za vse informacije, ki so objavljene v publikacijah proizvajalcev, Prehod ne jamči točnosti navedb.